achterstellen

achterstellen
{{achterstellen}}{{/term}}
[minder schatten] rate lower/inferior〈zaken ook〉 subordinate (to)
[minder bevoordelen] slightneglect
voorbeelden:
1   neven worden achtergesteld bij broers cousins are considered less important than brothers
2   hij voelde zich achtergesteld he felt discriminated against

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”